Search
Close this search box.

Reports on humanitarian crises, displacement of people and abuses of political and state powers.

Statement by Ukrainian human rights organisations with regard to humanitarian crisis and evacuation of foreigners from Ukraine

The situation on the Ukrainian-Polish border in recent days has been critical for all people who tried to cross it, regardless of citizenship. The reason for this crisis is the shelling of cities all over Ukraine, and ground invasion, firefights and terrorist attacks committed in Ukrainian Northern, Eastern and Southern cities by the Russian army.

Ukraine is doing everything in its power to overcome this crisis. Among other measures, additional humanitarian trains were launched and four additional border crossings were opened. Additional infrastructure is being set up by state bodies and civil organisations to secure basic needs of different countries’ nationals near the border crossings.

Ukraine has restricted the possibility of leaving Ukraine only for male Ukrainian nationals aged 18–60 years due to martial law and mobilisation requirements. At the same time, no restrictions are set for foreign nationals: both women and men can leave Ukraine, and the Ukrainian side does not interfere in this matter.

Due to difficult situation on the border, there is currently no separate “green corridor” for foreign nationals, who are leaving the country by joining the general queue of women and children. The number of people who were forced to leave is so big that the border crossing infrastructure barely cope with it, and people, disregarding their nationality, sometimes have to spend days in the queues .

We have received several reports about people who were prevented from entering the evacuation trains’ vehicles or enter the queues in a proper way. In the situation of war evacuation, difficult humanitarian situation, general distress and fear among many evacuees such situations might indeed occur, but they have nothing to do with official regulations or policy of the Ukrainian authorities.

We also have reports regarding problems arising from the side of the neighboring EU countries, refusing to accept non-Ukrainian and non-European evacuees who do not have EU visas. This leads to spread of panic and despair among non-EU countries’ nationals at the border, which in turn provokes conflicts at checkpoints.

We call on Ukraine’s neighbouring countries to open borders to nationals of all countries who are forced to leave Ukraine due to Russian invasion.

We call on all countries whose nationals are currently in Ukraine, to communicate with the EU leadership and member states the need to arrange for timely and visa free entrance so that all foreigners who wish to leave Ukraine are able to do so.

We call on all parties involved, both as regulators and on the ground, to counter any instances of personal or institutional discrimination, xenophobia or racism amidst this crisis, providing support to representatives of underrepresented or historically marginalised groups currently staying in Ukraine.

We are extremely grateful to all volunteers and humanitarian organisations from both sides of the border for the support they provide to people in distress. Your work is vital and invaluable. We urge you to continue and, to an extent possible, broaden your support, paying attention to possible special needs of all those in need, including foreign nationals who are now forced to leave Ukraine due to the actions of Russian occupiers.

 • Human Rights Center ZMINA
 • No Borders Project 
 • Social Action Centre
 • Ukrainian Helsinki Human Rights Union
 • Center for Civil Liberties
 • Ukrainian Legal Advisory Group
 • Regional Center for Human Rights
 • CHESNO Movement
 • Media Initiative for Human Rights
 • Human Rights Center ‘Diya’
 • Human Rights Union ‘Prave dilo’

Заява українських правозахисних організацій щодо гуманітарної кризи та евакуації іноземців з України

Ситуація на українсько-польському кордоні останніми днями залишається вкрай важкою для всіх, хто намагається його перетнути, незалежно від громадянства. Причиною цієї кризи є обстріли міст по всій Україні, а також наземне вторгнення, перестрілки та теракти з боку російської армії у містах на півночі, сході та півдні України.

Україна робить все можливе, щоб подолати цю кризу, зокрема було запущено додаткові гуманітарні потяги та відкрито чотири додаткові пункти пропуску. Державні органи та громадські організації створюють додаткову інфраструктуру для забезпечення основних потреб громадян різних країн поблизу прикордонних пунктів.

Україна обмежила можливість виїзду з України лише для громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років через воєнний стан та вимоги мобілізації. При цьому, жодних обмежень не встановлено для іноземних громадян: з України можуть виїжджати як жінки, так і чоловіки, і українська сторона в цю справу не втручається.

Через складну ситуацію на кордоні наразі немає окремого «зеленого коридору» для іноземців, які залишають країну. Вони приєднуються до загальної черги жінок та дітей. Кількість людей, які змушені виїжджати, настільки велика, що інфраструктура перетину кордону ледве справляється із навантаженням, і людям, не зважаючи на національність, іноді доводиться цілими днями сидіти в чергах.

Ми отримали декілька повідомлень про людей, яким завадили сісти на евакуаційні поїзди або приєднатися до черги належним чином. Така ситуація справді може виникнути в умовах військової евакуації, складної гуманітарної ситуації, загального стресу та страху серед багатьох евакуйованих, але це не має жодного відношення до офіційних правил чи політики української влади.

Нам також відомо про проблеми, що виникають з боку сусідніх країн ЄС, які відмовляються приймати людей, що евакуюються і мають неукраїнське та неєвропейське громадянство і не мають віз до країн ЄС. Це призводить до поширення паніки та розпачу серед громадян країн, що не входять до ЄС, на кордоні, що в свою чергу провокує конфлікти на пунктах пропуску.

Ми закликаємо сусідні з Україною країни відкрити кордони для громадян усіх країн, які змушені залишити Україну через вторгнення Росії.

Ми закликаємо всі країни, громадяни яких зараз перебувають в Україні, повідомити керівництву ЄС та державам-членам про необхідність своєчасного та безвізового в’їзду, щоб усі іноземці, які бажають виїхати з України, мали можливість це зробити.

Ми закликаємо всі залучені сторони, як державні органи, так і владу на місцях, протидіяти будь-яким випадкам особистісної чи інституційної дискримінації, ксенофобії чи расизму в умовах цієї кризи, надаючи підтримку представникам недостатньо представлених або історично маргіналізованих груп, які зараз перебувають в Україні.

Ми надзвичайно вдячні всім волонтерам та гуманітарним організаціям по обидва боки кордону за підтримку людям, які потрапили у біду. Ваша робота життєво важлива і безцінна. Ми закликаємо вас продовжувати та, наскільки це можливо, розширювати свою підтримку та звертати увагу на можливі особливі потреби всіх потребуючих, у тому числі іноземних громадян, які зараз змушені покинути Україну через дії російських окупантів.

Центр прав людини ZMINA

Проєкт “Без кордонів”

Центр “Соціальна Дія”

Українська Гельсінська спілка з прав людини

Центр громадянських свобод

Українська правова консультативна група

Регіональний центр з прав людини

Рух “Чесно”

Медійна ініціатива за права людини

Правозахисний центр “Дія”

Правозахисне об’єднання “Праве діло”

Asylum

Scroll to Top